Extraescolars

NORMES GENERALS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

  •   Les inscripcions a les activitats extraescolars es realitzaran durant el mes de setembre a través de l’àrea de Famílies de la nostra web. Posteriorment, un cop establertes, es podran inscriure durant tot l’any.
  •   Les famílies NO sòcies no podran inscriure’s a les activitats extraescolars oferides per l’AFA.
  •   Les baixes voluntàries de les activitats extraescolars es tindran de comunicar amb una data límit dia 30 del mes, en cas contrari es cobrarà tot el mes següent.
  •   Per realitzar cada activitats es requereix d’un numero mínim d’alumnes. En cas de no completar les places l’AFA es reserva el dret a retirar l’activitat extraescolar.
  •   Els horaris poden sofrir algun ajust o variació en funció del desenvolupament de l’activitat, previ avís a les famílies.
  •   La inscripció de l’activitat comporta la responsabilitat del pagament de la mateixa. L’impagament de dos rebuts serà motiu de baixa immediata en l’activitat.
  •   No respectar les normes de les instal·lacions, deteriorar el material, faltar al respecte a les persones, etc.., serà motiu de baixa immediata.
  •   L’import de les activitats serà mensual e independent dels dies d’activitat (dies festius, vagues, climatologia ) o de falta d’assistència del alumne i es cobrarà a final de mes.
  •   Les activitats que es realitzin al aire lliure o en instal·lacions fora de l’escola en la qual no es pugui realitzar l’activitat per causes meteorològiques adverses seran suspeses amb previ avís.