Quotes

Les quotes dels socis són les que mantenen la possibilitat de fer activitats extraescolars, gaudir d'un preu especial en la roba esportiva, mantenir la domiciliació còmoda d'aquestes activitats i de l'import del menjador, rebre els obsequis anuals, acudir a les trobades organitzades des del Pla Català d'Esports (el Consell Esportiu a amb el suport de l'AFA), etc...

  •   La quota anual de Soci de l'AFA és de 30€ per Família i es cobrarà amb domiciliació bancària durant el mes d'Octubre.
  •   La quota de l'Assegurança obligatòria és de 5€/any per alumne. Inclou cobertura mèdica i assistencial als accidents en totes les activitats i els serveis que ofereix l’AFA. Recordar que aquesta assegurança és obligatòria per a tot l’alumnat del centre, sigui soci o no.