Junta directiva

La Junta directiva
S'encarrega de la representació i la gestió diària de l'entitat. Està formada per un grup de pares i mares voluntaris que són membres actius de l'AFA.

PRESIDENTA

Núria Suñé

SECRETÀRIA

Bea Ruiz

TRESORERIA

Remei Llop

Eva Bernabeu

VOCALS

José Ubalde (Extraescolars)

Miquel Bes (Extraescolars)

Neus Sánchez (Menjador)

Beatriz Capa (Menjador)

Crina Popa (Botiga Virtual)

Jasmina Pujol (Informàtica)